ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564
      การรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ผู้อำนวย รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา    ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่มาสมัครเรียนระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 ได้มีการปฏิบัติและป้องกันตามมาตรการป้องของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภายใต้การดูแลของ ผอ.นัทที พัฒนะผล และ รอง ผอ.จิรพิพรรธ ธรรมแท้

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 วันที่ 24 เมษายน 2564


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน  อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน  อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
 
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 วันที่ 25 เมษายน 2564
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน  อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
 
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 วันที่ 26 เมษายน 2564
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน  อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน
 
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 วันที่ 27 เมษายน 2564
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน  ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 วันที่ 28 เมษายน 2564
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน  อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม
 
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2564,15:10   อ่าน 42 ครั้ง