ภาพกิจกรรม
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564
    วันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยมีคณะผู้ประเมิน นำโดย นายนัทที พัฒนะผล ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีผู้รับเข้าประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มทั้งสิ้น จำนวน 8 คน ดังนี้
1. นางชลธิชา  ญาณสิทธิ์
2. นายจรัสรวี  หงษ์ทอง
3. นางศิริภรณ์  มนตรี
4. นางสาวอภิญญา  เสนะโลหิต
5. นางอังคณา  เชื้อชมกุล
6. นางสาวไอลดา  ขุนณรงค์
7. นายนิธิกร  ปิยะรักษ์
8. นางสาววรรัฏฐ์  วงษ์วินิจสร


  
  
  
  
  
  
 
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,23:39   อ่าน 37 ครั้ง