ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบ On site

บรรยากาศการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบ On site

โดยสลับแบบกลุ่ม ก,ข สลับสัปดาห์มาเรียน เริ่มจากกลุ่ม ก ก่อน

  • ประตู 1 ทางเข้า-ออก สำหรับนักเรียนมากับรถประจำทาง รถประจำ และผู้ปกครองมาส่ง โดยก่อนเข้าโรงเรียนนักเรียนจะต้องวัดอุณหภูมิ และล้างมือก่อนทุกครั้ง ตามมาตรการป้องกันของ ศบค.ราชบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ถนน และถนน     อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

  • ประตู 2 ทางเข้า-ออก สำหรับนักเรียนนำรถจักรยานยนต์มาด้วยตนเอง โดยก่อนเข้าโรงเรียนนักเรียนจะต้องวัดอุณหภูมิ และล้างมือก่อนทุกครั้ง ตามมาตรการป้องกันของ ศบค.ราชบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า      อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

  • กิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า จัดให้นักเรียนยืนเว้นระยะห่างคนละ 1 เมตร ตามมาตรการป้องกันของ ศบค.ราชบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง     อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง     อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

 

 
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,16:46   อ่าน 39 ครั้ง