ภาพกิจกรรม
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เข้ารับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์จากโครงการกองทุนการศึกษา โดยนายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนในการส่งมอบ

     วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เข้ารับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์จากโครงการกองทุนการศึกษา โดยนายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนในการส่งมอบ และนายนัทที พัฒนะผล ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ห้องประชุมปีกษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

      และในการนี้ทางโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษมวัฒนชัย องคมนตรี คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย และบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าเป็นอย่างสูง มา  โอกาสนี้ ทางโรงเรียนจะนำไปแจกนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตามเจตนารมณ์ของท่าน

โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2564,20:12   อ่าน 90 ครั้ง