ภาพกิจกรรม
การเยี่ยมนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2565 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ต้อนรับตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในการเยี่ยมนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,15:42   อ่าน 93 ครั้ง