ภาพกิจกรรม
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564


      เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายนัทที พัฒนะผล ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความยินดีกับครูผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้ (รายชื่อของคุณครูจะเรียงลำดับจากภาพด้านบน จากซ้ายไปขวา)
1.คุณครูพัชรี  หมื่นศรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.คุณครูจินดวลัย  เขมาอัจฉริยผล  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.คุณครูรัตนาภรณ์  สุขสำราญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4.คุณครูศิริรัตน์  ว่องอัครวุฒิ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2564,22:37   อ่าน 82 ครั้ง