ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 23) 31 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 20) 31 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดมาตรการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 20) 31 พ.ค. 64
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สนใจสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก!! (อ่าน 28) 31 พ.ค. 64
ยกเลิกกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 25) 25 พ.ค. 64
กำหนดการลงทะเบียนเรียน และรับหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 33) 24 พ.ค. 64
กำหนดการลงทะเบียนเรียน และรับหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 34) 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 พร้อมทั้งให้มารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. (อ่าน 53) 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 พร้อมทั้งให้มารายงานตัว ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. (อ่าน 34) 24 พ.ค. 64
ยกเลิกการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 41) 20 พ.ค. 64
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 38) 17 พ.ค. 64
ประกาศรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 5-20 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 42) 07 พ.ค. 64
วิธีการเข้าดูผลสอบโอเน็ต (O-net) ม.3 และ ม.6 ด้วยตนเอง (อ่าน 0) 04 พ.ค. 64
กำหนดการปรับเปลี่ยนเลื่อนการสอบเข้าและรับมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 57) 03 พ.ค. 64