ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ไปเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จึงมีประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
1. ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือก
   - โรงเรียนแจ้งยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนจะจัดห้องเรียนโดยนำ GPA 6 ภาคเรียน และคะแนน O-NET มาใช้ในการพิจารณา
    - โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
 
2. แจ้งกำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
    - โรงเรียนจะดำเนินการรับรายงานตัว ลงทะเบียนเรียน
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
          โดยชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 780 บาท
 
***โรงเรียนขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดเตรียมเอกสารสำหรับการรายงานตัวให้เรียบร้อยตามรายละเอียดในประกาศด้วยนะคะ***

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,19:26   อ่าน 40 ครั้ง