ข่าวประชาสัมพันธ์
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
        นักเรียน และผู้ปกครอง สำรวจตัวเองหาก มีความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้หยุดมาเรียน และ แจ้งครูที่ปรึกษาโดยด่วน
        เนื่องจาก มีการปิดแค้มป์คนงานในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้คนงานจำนวนมาก เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งคนงานอาจมีส่วนหนึ่งที่ติดเชื้อ COVID-19 อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่อื่นๆด้วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2564,21:02   อ่าน 35 ครั้ง