ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดมาตรการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ On Site (อ่าน 12) 30 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเปิดสถานศึกษาของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 12) 30 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์จากงานอนามัยและโภชนาการ ของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม ในการปฏิบัติตนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 (อ่าน 32) 28 พ.ย. 64
กำหนดการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และปรับปรุงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 25) 18 พ.ย. 64
ข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และสิ่งต้องเตรียมตอนที่นักเรียนไปรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงยิมเนเซี่ยม ราชบุรี (อ่าน 34) 04 พ.ย. 64
กำหนดการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และปรับปรุงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ (อ่าน 58) 31 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.ราชบุรี (อ่าน 73) 26 ต.ค. 64
หนังสือ และกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ (อ่าน 107) 23 ต.ค. 64
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการฉีดวัคซีนของนักเรียน รรอ.(ม่วง-ชมพู) (อ่าน 110) 16 ต.ค. 64
ข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และสิ่งต้องเตรียมตอนที่นักเรียนไปรับวัคซีน Pfizer วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ โรงยิมเนเซี่ยม ราชบุรี (อ่าน 98) 13 ต.ค. 64
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะจัดรายการ Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็ก ปลอดภัยเรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 9.30 น. (อ่าน 464) 04 ต.ค. 64
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน กรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ตั้งแต่วันที่ 17-19 กันยายน 2564 (อ่าน 111) 17 ก.ย. 64
กำหนดการรับเงินเยียวยาตามมาตรการให้การช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งทางโรงเรียนจะจ่ายเงินเยียวยาเป็นเงินสด (อ่าน 106) 04 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบ On Site ฉบับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 19 กันยายน 2564 (อ่าน 107) 31 ส.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ "10000 คุรุชน คนคุณธรรม" ประจำปี 2564 (อ่าน 124) 25 ส.ค. 64
สพฐ.เชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 (อ่าน 99) 13 ส.ค. 64
แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ตามโครงการให้การช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (อ่าน 87) 11 ส.ค. 64
ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9-18 สิงหาคม 2564 (อ่าน 73) 07 ส.ค. 64
ขอความร่วมมือจากนักเรียนกรอกแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สำหรับการเรียนออนไลน์สังกัด สพม.ราชบุรี โดยด่วน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2564 (อ่าน 374) 01 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบ On Site ฉบับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (อ่าน 53) 30 ก.ค. 64
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมร่วมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และหล่อเทียน ตักบาตรดอกไม้เนื่องในวันเข้าพรรษา ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯได้ร่วมจัดกิจกรรมออนไลน์กับโครงการสัปดาห์พระพุทธศาสนา ตั้งแต่วันที่ 21-28 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 76) 22 ก.ค. 64
ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20-29 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 68) 22 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2564 (อ่าน 71) 16 ก.ค. 64
รายชื่อนักเรียน และ QR Code กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 86) 16 ก.ค. 64
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 (อ่าน 0) 07 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ (อ่าน 74) 06 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 142) 02 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศศูนย์บัญชาการเหตุกรณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 80) 28 มิ.ย. 64
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) (อ่าน 89) 27 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนกลุ่ม ก และ ข สลับสัปดาห์มาเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบ On site (อ่าน 102) 18 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบ On site (อ่าน 97) 18 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 100) 31 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 98) 31 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดมาตรการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 98) 31 พ.ค. 64
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สนใจสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก!! (อ่าน 118) 31 พ.ค. 64
ยกเลิกกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 104) 25 พ.ค. 64
กำหนดการลงทะเบียนเรียน และรับหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 113) 24 พ.ค. 64
กำหนดการลงทะเบียนเรียน และรับหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 107) 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 พร้อมทั้งให้มารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. (อ่าน 133) 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 พร้อมทั้งให้มารายงานตัว ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. (อ่าน 101) 24 พ.ค. 64