กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูธนวันต์ เข็มทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูจินดวลัย เขมาอัจฉริยผล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ครูพัชรี หมื่นศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ครูอ้อยขวั้น วงศ์พิทักษ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ครูสันติ มีจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ครูชนากานต์ วงศ์วิลัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4